Prace dyplomowe

Prezentujemy Państwu wybrane
prace dyplomowe i publikacje

 1. Wykorzystanie socjoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
  – mgr Wioletta Tykałowska
 2. Praca socjoterapeutyczna z dzieckiem agresywnym
  – mgr Jolanta Gapińska, mgr Grażyna Każnica
 3. Wspieranie rozwoju i korygowanie zachowań dorastającej młodzieży
  – mgr Anna Manthey-Mruklik
 4. Wykorzystanie socjoterapii w pracy z dzieckiem nieśmiałym
  – Iwona Cygańska
 5. Praca socjoterapeutyczna z dzieckiem nieśmiałym
  – Maciej Żbikowski, Mariola Żurek
 6. Wykorzystanie wybranych metod socjoterapeutycznych w kształceniu zintegrowanym
  – Jolanta Szybajło, Anna Mielewczyk
 7. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzonymi zachowaniami w wieku 11-12 lat
  – mgr Anna Sodel, mgr Małgorzata Sodel
 8. Program terapeutyczny dla dziecka z nadpobudliwością psychoruchową
  – Dorota Grabowska, Iwona Herman, Lucyna Moryc, Danuta Sobierajska
 9. Program zajęć rewalidacyjnych
  – Maria Lipińska, Joanna Senska
 10. Indywidualny plan rozwoju ucznia z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego w szkole ogólnodostępnej
  – Krystyna Konieczka
 11. Terapia pedagogiczna dzieci z autyzmem
  – Dobkowska Halina
 12. Indywidualny plan rozwoju ucznia z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego w szkole ogólnodostępnej
  – Maria Chojnacka
 13. Studium przypadku dziecka z nadpobudliwością psychoruchową
  – Aneta Wapniarska, Elżbieta Orzechowska
 14. Analiza przypadków uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  – Dorota Kurek, Barbara Olszówka
 15. Indywidualny plan rozwoju dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce
  – Joanna Wojcińska, Elżbieta Kulesiewicz
 16. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym
  – mgr Barbara Krzyżanowska, mgr Małgorzata Spichalska, mgr Teresa Świniarska
 17. Sytuacja społeczna uczniów z niepowodzeniami szkolnymi
  – Ewa Kubiak, Beata Nowak
 18. Zaburzenia mowy u uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  – Żaneta Eckert
 19. Plan pracy z uczniem o specyficznych trudnościach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w kl. VI SP.
  – Żaneta Eckert
 20. Warsztaty terapii zajęciowej w Ośrodku Wsparcia „Nasz Dom” w Mroczy
  – mgr inż. Gabriela Gałąska, mgr inż. Mirosław Głowacki
 21. Metodyka zajęć internackich
  – mgr Jarosław Niemyjski
 22. Charakterystyka dziecka z domu pomocy społecznej w Kamieniu Krajeńskim
  – Alina Szumińska
 23. Znaczenie zabawy w rozwoju dzieci
  – Alina Szumińska
 24. Dziecko autystyczne w klasie integracyjnej
  – mgr Elżbieta Sowińska, mgr Barbara Ulfik
 25. „Trudności w czytaniu u młodszych dzieci w wieku szkolnym”
  – Magdalena Bieniek
 26. „Program terapii dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ze stwierdzoną dysleksją rozwojową”
  – Katarzyna Jakielaszek
 27. „Funkcje liniowe i wieloliniowe w praktyce szkolnej”
  – Renata Rzepińska
 28. „Konspekt lekcji z wychowania fizycznego dla klasy VI szkoły”
  – Renata Świątek Brzezińska
 29. „Zestaw ćwiczeń gimnastycznych i korekcyjnych dla sześciolatków”
  – Renata Świątek Brzezińska
 30. Osnowa z wychowania fizycznego – start niski”
  – Renata Świątek Brzezińska
 31. „Przedstawienie dla dzieci sześcioletnich pt. ,,Bajki Pana Zapałki” (mix bajek)
  – Renata Świątek Brzezińska
 32. „Scenariusz zajęcia z edukacji językowej dla dzieci sześcioletnich”
  – Renata Świątek Brzezińska