Kursy certyfikowane

kursy certyfikowane

27. Studium pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.

28. Podstawy Coachingu.

29. Szkoła trenerów twórczości.

30. Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym.

31. Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.

32. Szkolenie dla opiekuna dziennego.

33. Szkolenie asystent rodziny.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.