Monthly Archive 19 stycznia 2018

Coaching

Nowoczesna metoda wspierania rozwoju człowieka.

Szkolenia dla dyrektorów

Efektywne zarządzanie zespołem i placówką.

Szkolenia rad pedagogicznych i zespołów pracowniczych

Szkoleniowe rady pedagogiczne z wykorzystaniem elementów treningu, warsztatu i wykładów interaktywnych.

Studia podyplomowe

Nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Kursy certyfikowane

Przeznaczone m.in. dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, socjoterapeutów, opiekunów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty

Szkolenia, akademie, treningi, warsztaty plastyczne oraz wiele innych.

Szkolenia dla rodziców

Spotkania warsztatowe dla rodziców małych dzieci oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym.