Dla dyrektorów

szkolenia dla dyrektorów

13. Coaching w pracy dyrektora (coaching indywidualny i zespołowy).

14. Budowanie zespołu, budowanie współpracy.

15. Jak zbudować i utrzymać jakość pracy placówki.

16. Metody rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie indywidualnym
i grupowym.

17. Mediacje w pracy dyrektora.

18. Kreatywny dyrektor – kreatywny pracownik.

19. Komunikacja w zespole.

20. Zarządzenie energią w placówce i organizacji.

21. Jak uczą i rozwijają się ludzie.

22. Stres w pracy dyrektora – jak sobie pomóc.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

KOSZT: Poziom podstawowy: 6 – 8 h; Cena: 1500 zł

Poziom zaawansowany 16 h; Cena: 2400 zł

Koszt szkolenia podany jest dla grupy 6-18 osób.