Podstawy coachingu

PODSTAWY COACHINGU

Ilość godzin: 90 | Koszt szkolenia: 1900 zł | Grupa: 12 osób

Odbiorcy:

Przeznaczony dla dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców którzy chcą rozwinąć umiejętności pracy z młodzieżą, rodzicami lub innymi dorosłymi metodą coachingu.

Obszary:

 • Rodzaje coachingu.
 • Trening, terapia, mentoring, doradztwo, consulting i coaching – różnice.
 • Kluczowe założenia dotyczące coachingu.
 • Przebieg procesu coachingowego – podział na sesje, wyznaczenie celu i kontrakt, cykliczność spotkań, długość spotkań, zadania domowe, podsumowanie procesu.
 • Trudności związane z warunkami stawianymi przez klientów.
 • Ustalenie celu, kryteria oceny celów, cele długo – i średniofalowe, cele krótkoterminowe.
 • Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa.
 • Diagnoza zmiany z perspektywy poziomów neurologicznych.
 • Praca z wartościami klienta, Czym jest analiza wartości serca (Core Value), konflikt wartości.
 • Wybrane narzędzia pracy coacha.
 • Zadawanie mocnych pytań, praca z przekonaniami, analiza pola sił.
 • Warsztat coachingowy.
 • Cechy dobrego coacha.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348