Wartości w wychowaniu

WARTOŚCI W WYCHOWANIU

Ilość godzin: 16 | Koszt szkolenia: 2400 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

wychowawcy szkół podstawowych i gimnazjum, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeuci.

Zakres warsztatu:

  • Pojęcia i istota poszczególnych wartości ważnych w wychowaniu dzieci i młodych ludzi (odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, uczciwość, umiar, patriotyzm, miłość…).
  • Jak kształtować wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży – rola rodziny i szkoły.
  • Miejsce wartości w programie wychowawczym szkoły.
  • Projektowanie planu wychowawczego dla klasy z uwzględnieniem uczenia wartości.
  • Propozycje gier, ćwiczeń, metod do wykorzystania przy planowaniu scenariusza zajęć z uczenia wartości.
  • Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania postaw wspierających ważne społecznie wartości w wychowaniu – propozycje na spotkania z rodzicami.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348