Warsztat pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

WARSZTAT PRACY Z DZIECKIEM
Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ

Ilość godzin: 24 | Koszt szkolenia: 3600 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

nauczyciele.

Zakres warsztatu:

  • Poznanie i zrozumienie sytuacji dziecka wychowującego się w rodzinie dysfunkcyjnej.
  • Nauka wiązania zachowania dzieci w szkole z przyczynami tkwiącymi w rodzinie.
  • Oddziaływanie na dzieci wychowawczo w taki sposób, aby nie wzmacniać urazów.
  • Specyfika sytuacji dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348