Trening interpersonalny

TRENING INTERPERSONALNY

Ilość godzin: 36 | Koszt szkolenia: 5400 zł | Grupa: 18 osób

Osoby prowadzące:

rekomendowani trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Odbiorcy:

nauczyciele, wychowawcy klas, pracownicy socjalni, pedagodzy.

Trening interpersonalny może poprawić komunikację nauczycieli z uczniami, ułatwić eliminowanie własnych negatywnych, agresywnych i obronnych postaw, pobudzić empatię i korzystanie z informacji zwrotnych oraz uformować postawy akceptacji ucznia, rodzica, pracowników szkoły.

Cele treningu:

 • Rozwijanie kompetencji interpersonalnych.
 • Zrozumienie swoich relacji z grupą.
 • Pobudzenie samoświadomości i doskonalenie umiejętności porozumiewania z ludźmi.
 • Doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach.
 • Rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.

Ramowy program treningu:

 • Autodiagnoza funkcjonowania w relacjach międzyludzkich.
 • Autorefleksja – przyglądanie się własnym emocjom w kontaktach z innymi.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętności współdziałania z ludźmi.
 • Poznanie czynników stymulujących oraz blokujących skuteczną komunikację.
 • Doskonalenie umiejętności zachowania się w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi, nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Asertywność w relacjach interpersonalnych (reagowanie na krytykę i zastrzeżenia, umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawianie granic i egzekwowanie wymagań, umiejętność wyrażania opinii).
 • Analiza własnego stylu zachowania w grupie.
 • Rozwijanie zasobów inteligencji emocjonalnej (kształtowanie postawy opartej na konstruktywnej pewności siebie i wysokim poczuciu osobistej sprawczości w działaniu, postawy budzącej szacunek i zaufanie).
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości.
 • Wspieranie umiejętności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, rozumienia ich skutków i konsekwencji.
 • Wykorzystanie naturalnych predyspozycji osobowościowych w pracy z ludźmi.
 • Sesja informacji zwrotnych: zyskanie większej świadomości swoich mocnych i słabych stron.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348