Techniki uczenia się

TECHNIKI UCZENIA SIĘ

Ilość godzin: 20 | Koszt szkolenia: 3000 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy socjalni, studenci i inne osoby, których praca związana jest z koniecznością wystąpień publicznych, autoprezentacji i wywierania wpływu.

Zakres warsztatu:

  • Psychologiczne aspekty procesu uczenia się.
  • Zapoznanie z różnymi stylami uczenia się.
  • Określanie preferowanego stylu uczenia się.
  • Zapoznanie z różnorodnymi technikami ułatwiającymi uczenie się.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348