Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia

SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA
WOBEC UCZNIA

Ilość godzin: 10 | Koszt szkolenia: 1500 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkoły, w których odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna „Szkolna interwencja profilaktyczna”.

Cel warsztatu:

zapoznanie z metodą interwencji profilaktycznej wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne, zainicjowanie procesu interwencji w szkole oraz ćwiczenie umiejętności przeprowadzenia interwencji.

Zakres warsztatu:

  • Prezentacje metody.
  • Cele i schemat postępowania interwencyjnego.
  • Podstawy prawne interwencji.
  • Prezentacje procesu interwencji.
  • Ćwiczenia poszczególnych etapów przeprowadzania interwencji.
  • Opracowanie kontraktu uczeń; szkoła; rodzic.

Współpraca:

program opracowany przez Zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w ramach badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348