Rewalidacja sfery poznawczej

REWALIDACJA SFERY POZNAWCZEJ

Ilość godzin: 10 | Koszt szkolenia: 1500 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli pracujących z dziećmi z upośledzeniem umysłowym oraz dla nauczycieli nauczania zintegrowanego.

Zakres warsztatu:

  • Systematyzuje wiedzę na temat zaburzeń na płaszczyźnie poznawczej tj. percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy i myślenia.
  • Daje możliwość zapoznania się z dziesiątkami pomocy dydaktycznych służących usprawnianiu sfery poznawczej dziecka.
  • Prezentuje ogólne założenia metod komunikacji pozawerbalnej (Bliss, PCS).

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348