Rewalidacja ruchowa i emocjonalna

REWALIDACJA RUCHOWA I EMOCJONALNA

Ilość godzin: 20 | Koszt szkolenia: 3000 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztaty przeznaczone są głównie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, ale skorzystać mogą z nich także nauczyciele świetlic, wychowawcy klas i inni.

Zakres warsztatu:

  • Zapoznaje z podstawowymi założeniami wykorzystania metody Dennisona i metody Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z zaburzeniami.
  • Uczy, jak wykorzystywać plastykę w procesie rewalidacji (terapia rysunkiem, wyzwalanie aktywności dziecka poprzez plastykę, atrakcyjne formy działalności plastycznej, rewalidacja sprawności manualnej).
  • Uczy, jak wykorzystywać teatr jako formę rewalidacji ruchowej i emocjonalnej.
  • Prezentuje konkretne rozwiązania i pomysły na lekcje plastyki i zajęcia teatralne i świetlicowe.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348