Kształtowanie motywacji do nauki

KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI DO NAUKI

Ilość godzin: 8 | Koszt szkolenia: 1200 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic, pracownicy domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzice.

Zakres warsztatu:

  • Motywacja do nauki – pojęcie i istota.
  • Komunikaty motywujące do nauki.
  • Rozwijanie umiejętności kształtowania u uczniów właściwej motywacji do nauki.
  • Diagnoza poziomu motywacji.
  • Konstruowanie programów dla uczniów z niską motywacją.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348