Formy i metody współpracy z rodzicami

FORMY I METODY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Ilość godzin: 20 | Koszt szkolenia: 3000 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztat przeznaczony dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli.

Zakres warsztatu:

 • Umiejętności komunikacyjne jako warunek podstawowy dobrych relacji interpersonalnych z rodzicami.
 • Określenie indywidualnych postaw nauczycieli wobec rodzica, współpracy z rodzicami, zebrania z rodzicami.
 • Omówienie postaw budujących kontakt, utrudniających relacje i postaw neutralnych.
 • Cele spotkań z rodzicami, przeszkody w osiąganiu tych celów po stronie nauczycieli, rodziców i dzieci.
 • Postawy uczestników wobec „rodziców trudnych”.
 • Spotkania z różnymi typami rodziców – symulacje.
 • Pozyskiwanie rodzica jako sojusznika do współpracy. Zachowania i cechy nauczyciela umacniające postawę sojusznika.
 • Nauczyciel jako moderator relacji z rodzicami.
 • Metody wyzwalania aktywności rodziców – przegląd sprawdzonych technik.
 • Symulacje spotkań na bazie wypracowanych scenariuszy.
 • Tematyka spotkań grupowych dla rodziców związana z wiekiem ich dzieci (prawidłowości wieku rozwojowego).

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348