Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu i w szkole

DZIECKO NADPOBUDLIWE
W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

Ilość godzin: 24 | Koszt szkolenia: 3600 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów,  socjoterapeutów, wychowawców, którzy pracują z dziećmi i rodzicami dziecka nadpobudliwego.

Zakres warsztatu:

  • Podstawy teoretyczne „nadpobudliwości” (ADHD a dziecko nadpobudliwe).
  • Diagnoza dziecka – jak rozpoznać nadpobudliwość (klasyfikacje DSM-IV).
  • Specyficzne trudności szkolne i jak pomóc dziecku je przezwyciężać.
  • Jak wspierać dziecko w kłopotach.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Praca z dzieckiem nadpobudliwym.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348