Dysleksja – jak rozpoznawać, wspierać i oceniać ucznia

DYSLEKSJA
– JAK ROZPOZNAWAĆ,
WSPIERAĆ I OCENIAĆ UCZNIA

Ilość godzin: 25 | Koszt szkolenia: 3750 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich szkól i placówek.

Zakres warsztatu:

  • Podstawowe pojęcia związane z dysleksją rozwojową.
  • Przyczyny dysleksji rozwojowej i etiologia.
  • Wstępne diagnozowanie.
  • Objawy dysleksji w młodszym wieku szkolnym i u młodzieży.
  • Ocenianie dziecka dyslektycznego.
  • Terapia i pomoce dydaktyczne.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348