Dla animatorów liderów młodzieżowych

DLA ANIMATORÓW LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

Ilość godzin: 24 | Koszt szkolenia: 3600 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą podejmować w swoim środowisku lokalnym działania uaktywniające młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz kolegów, osób potrzebujących pomocy, chcą wspierać swoimi pomysłami działające na rzecz innych organizacje i placówki, chcą tworzyć, działać i rozwijać się.

Zakres warsztatu:

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych:
  • komunikowania się z innymi,
  • asertywności,
  • rozwiązywania konfliktów,
  • współpracy w grupie,
  • podejmowania decyzji.
 • „Lider, kto to taki?” Zespół cech i umiejętności niezbędnych liderowi w podejmowaniu działania oraz poszukiwanie i odkrywanie swoich mocnych stron.
 • Budżet planowanych przedsięwzięć i zasady jego konstruowania.
 • Planowanie i organizowanie pracy.
 • Główne zasady tworzenia projektu i możliwości pozyskiwania funduszy (diagnoza potrzeb, formułowane celów, odbiorcy, harmonogram działań, ewaluacja i monitoring projektu).

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348