„Być wychowawcą” warsztat umiejętności wychowawczych

„BYĆ WYCHOWAWCĄ”
WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Ilość godzin: 24 | Koszt szkolenia: 3600 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztat przeznaczony jest dla pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczych pracujących z osobami, rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Bloki tematyczne:

  • Jak się komunikować, aby wzmacniać motywację do nauki, wspierać uczniów i ich rozumieć.
  • Rozwiązywanie konfliktów.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Budowanie i ewaluowanie szkolnego programu wychowawczego.
  • Planowanie i podejmowanie decyzji.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348