Agresja w szkole

AGRESJA W SZKOLE

Ilość godzin: 24 | Koszt szkolenia: 3600 zł | Grupa: 18 osób

Jak sobie z nią radzić?

Jak przeciwdziałać?

Jak ją powstrzymać?

Odbiorcy:

warsztat przeznaczony dla nauczycieli, pedagogów, którzy chcą przeciwdziałać rozszerzaniu się fali agresji w szkole, oraz pragną nabyć umiejętności pracy w zakresie pracy z uczniami, rodzicami.

Zakres warsztatu:

  • Pojęcie agresji, mobbingu i fali przemocy w szkole.
  • Szersze spojrzenie socjologiczne i psychologiczne na zjawisko przemocy w szkole.
  • Przyczyny powstania zachowań agresywnych u dzieci.
  • Ofiara mobbingu, jak ją rozpoznać w szkole, w domu z uwzględnieniem oznak podstawowych i drugorzędnych.
  • Sprawcy przemocy jak ich rozpoznać.
  • Tworzenie programu zaradczego na poziomie szkoły.
  • Podejmowanie ośrodków zaradczych na poziomie klasy.
  • Ośrodki zaradcze na poziomie jednostki.
  • Organizacja pracy z rodzicami oraz w środowisku lokalnym.
  • Zachowania autodestrukcyjne czyli o autoagresji u dzieci i młodzieży.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348