Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wczesną interwencją

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ

Ilość godzin: 350 | Koszt szkolenia: 3200 zł | Grupa: 16 osób

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.
Realizowane są przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą.

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji przez słuchaczy do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i ich rodzin, od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Obszary:

 • Wprowadzenie w problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w tym sprzężonymi.
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka.
 • Fizjologia i patologia układu nerwowego.
 • Wybrane zagadnienia z okulistyki i audiologii.
 • Metody diagnozy dziecka niepełnosprawnego.
 • Proces diagnozy transdyscyplinarnej.
 • Modele wczesnej interwencji i wspierania rodziny.
 • Metoda behawioralna i behawioralno–poznawcza we wczesnym wspomaganiu.
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych, słabo widzących, z autyzmem, zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Metody wczesnego wspomagania dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Wspomaganie i alternatywne metody komunikowania się z niepełnosprawnym dzieckiem.
 • Wybrane metody i programy terapii psychoruchowej dla małych dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Wczesna diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna.
 • Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348