Trener warsztatu grupowego, coachingu i poradnictwa zawodowego

TRENER WARSZTATU GRUPOWEGO, COACHINGU
I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Ilość godzin: 350 | Koszt szkolenia: 3200 zł/osobę | Grupa: 16 osób

Cel studiów:

Studium kształcić będzie przyszłych trenerów grupowych, szkoleniowców, którzy uczyć będą metodami grupowymi praktycznych umiejętności psychologicznych i społecznych: komunikacji interpersonalnej, twórczości, asertywności, pracy w zespole, kierowania zespołem i wielu innych.

Studium dostarczy wiedzy potrzebnej do tego, aby konstruować i realizować warsztaty szkoleniowe w zakresie umiejętności psychospołecznych a wyrażając to samo w języku biznesowym tzw. umiejętności „miękkich”. Przygotuje do napisania scenariuszy najczęściej realizowanych w oświacie i biznesie warsztatów i do tworzenia scenariuszy autorskich.

Podstawowe miejsca pracy trenerów grupowych to firmy i instytucje szkoleniowe działające w biznesie i na terenie oświaty. W grupie skutecznie i efektywnie możemy kształcić umiejętności psychospołeczne, niektóre doświadczenia z tego zakresu dostępne są tylko w grupie, w której powstaje sieć relacji interpersonalnych. W świecie zawodowym umiejętności psychospołeczne są potrzebne przede wszystkim osobom pracującym z innymi ludźmi, nauczycielom, psychologom i pedagogom, menadżerom, kierownikom zespołów. W przypadku tych osób, brak tych umiejętności to brak kwalifikacji do pracy.

Przyszli trenerzy nauczą się rozpoznawać, rozumieć i kontrolować procesy grupowe, zdobędą wiedzę i umiejętności które wyposażą ich we własny warsztat pracy z grupą.

Program studium w części warsztatowo – treningowej obejmuje zakres szkolenia trenerskiego w zakresie rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Można więc myśleć o zdobyciu tego certyfikatu – po zdobyciu pewnej praktyki i poddaniu się superwizji własnej pracy trenerskiej.

Rekomendowany superwizor PTP będzie nadzorował poziom wykształcenia trenerskiego na studium. Treningi i warsztaty będą prowadzić rekomendowani trenerzy PTP lub doświadczeni trenerzy objęci superwizją.

Obszary:

  • Trening interpersonalny.
  • Warsztat z dynamiki grupowej
  • Warsztat sytuacji trudnych w grupach szkoleniowych.
  • Warsztat trenera, metody i techniki pracy z grupą.
  • Konstruowanie scenariuszy szkoleniowych.
  • Konstruowanie projektów i programów szkoleniowych.
  • Poradnictwo zawodowe z metodyką.
  • Blok coachingowy.
  • Seminarium.
  • Praktyka.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348