Studium socjoterapii

STUDIUM SOCJOTERAPII

Ilość godzin: 350 | Koszt szkolenia: 3200 zł/osobę | Grupa: 16 osób

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizowane są przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą.

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji przez słuchaczy do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocjonalnymi i wychowującymi się w środowiskach dysfunkcyjnych.

Obszary:

  • Trening interpersonalny.
  • Trening umiejętności wychowawczych.
  • Diagnoza socjoterapeutyczna.
  • Warsztat socjoterapeutyczny.
  • Metody w socjoterapii.
  • Warsztat zadaniowy i superwizyjny.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348