Oligofrenopedagogika

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Ilość godzin: 350 | Koszt szkolenia: 3200 zł/osobę | Grupa: 16 osób

Osoby prowadzące: wykłady oraz warsztaty prowadzone będą przez pracowników uczelni wyższych, doświadczonych praktyków w zakresie szkolnictwa specjalnego, psychologów i pedagogów.

Kwalifikacje:

Kurs nadaje kwalifikacje do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Program:

  • Pedagogika specjalna.
  • Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo.
  • Rewalidacja indywidualna.
  • Oligofrenopedagogika.
  • Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
  • Metodyka wychowania w internacie.
  • Seminarium dyplomowe.
  • Praca samokształceniowa.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348