Spotkania warsztatowe dla rodziców

SPOTKANIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW

Ilość godzin: 2-4 | Koszt szkolenia: 650 zł | Grupa: 18 osób

Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami proponujemy spotkania z elementami warsztatu dla rodziców.

Organizatorem spotkań mogą być zarówno wychowawcy, dyrektorzy, jak i Rady Rodziców. Spotkania mają na celu wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci i wspieraniu ich rozwoju. Z naszych doświadczeń wynika, że rodzice często są zagubieni w wychowywaniu dzieci, rodzi się w nich wiele pytań, na które trudno im znaleźć odpowiedź. Wychowawcy, nauczyciele mogą w ten sposób wesprzeć rodziców w ich kompetencjach wychowawczych. Program spotkań jest dostosowywany każdorazowo do diagnozy potrzeb rodziców oraz priorytetów programów wychowawczych placówki.

W ubiegłym roku szkolnym z sukcesem realizowaliśmy pilotażowo spotkania z rodzicami w kilku miejscowościach.

Propozycje warsztatów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 1. Świadomy rodzic – Vademecum o rozwoju dziecka (okres przedszkolny, szkolny, dojrzewanie), co jest normą w danym wieku a co może niepokoić.
 2. Poznaj siebie jako rodzica.
 3. Jak uczyć swoje dzieci wartości (szacunku, odpowiedzialności, uczciwości…).
 4. Być bliżej dziecka – o komunikacji rodzicielskiej.
 5. O stawianiu granic w wychowaniu( kochaj i wymagaj).
 6. Jak budować poczucie wartości swojego dziecka.
 7. Motywowanie do nauki- jak zachęcić swoje dziecko do nauki jako poznawania świata.
 8. Wspomaganie rozwoju dziecka.
 9. Wychowanie dziecka do samodzielności – jak i kiedy uczyć dziecko samodzielności.
 10. Wychowywać: jak? – dyskusja o metodach wychowawczych.
 11. Kobiecość i macierzyństwo – warsztaty z wykorzystaniem sztuki i muzyki.
 12. Asertywny Rodzic – rozwijanie umiejętności asertywności.
 13. Jak radzić sobie ze złością i agresją.
 14. Moje dziecko idzie do szkoły – jak wspierać dziecko w pierwszym okresie szkolnych wymagań.
 15. Rozwijanie potencjału twórczego dziecka – zabawy i gry na wspieranie twórczego myślenia.
 16. Zagrożenia wieku dojrzewania:
  • samobójstwa wśród młodzieży – jak pomóc,
  • uzależnienia: narkotyki i alkohol jak rozpoznać i jak postępować,
  • i inne przygotowywane w zależności od potrzeb.

Propozycje warsztatów dla rodziców małych dzieci:

 1. Warsztaty noszenia dzieci w chustach, w czasie których rodzic dostaje proste i bardzo skuteczne narzędzie towarzyszenia niemowlakowi. Chusta ułatwia rodzicowi opiekę nad dzieckiem, a niemowlakowi pozwala łagodnie poznawać nowy dla niego świat.
 2. Warsztaty masażu Shantala są nieocenioną sztuką opieki pielęgnacyjnej nad niemowlakiem, ale także starszym dzieckiem. Masując uczymy dziecko odprężyć się, poznać granice ciała, dajemy sobie i jemu okazję do budowania silnych więzi na całe życie.
 3. Warsztaty Pozytywnego Rodzicielstwa to warsztaty dla rodziców, którzy nie znajdują się w tradycyjnym systemie wychowywania, stosującym nagrody i kary, traktującym dziecko nie jako partnera, lecz jako obiekt do wychowywania. Warsztaty Pozytywnego Rodzicielstwa mają na celu przekazanie rodzicom wiedzy o uczuciach i potrzebach, które kierują nami jako rodzicami i dzieckiem. To warsztat nie tylko o wychowaniu dziecka, ale w dużej mierze okazja do poznania nowej postawy życiowej opartej na empatii i szczerości w relacjach rodzic – dziecko czy partner – partner.

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wyjazdowego.

Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od miejsca i czasu trwania szkolenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348