Coaching grupowy

COACHING GRUPOWY

Ilość godzin: 6-8 | Koszt szkolenia: ok. 200 zł/h | Grupa: 10 – 12 osób

Coaching to nowoczesna metoda wspierania rozwoju człowieka. To praca nad zmianą. Zmiana może dotyczyć zarówno poziomu wiedzy, umiejętności jak i postaw.

Pozwala:

  • skuteczniej kierować zespołem
  • skuteczniej radzi sobie z wyzwaniami i ograniczeniami
  • odkryć i w pełni wykorzystać potencjał, kompetencje i możliwości

Stosowana od dawna w biznesie, obecnie wykorzystywana, jako nowatorskie narzędzie w podnoszeniu jakości pracy, pracowników samorządowych, zespołów nauczycielskich, wychowawców, pracowników socjalnych.

Jego celem jest uruchomienie potencjału osoby lub grupy i wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez nią zmiany.

Polega na spotkaniach w grupie coachingowej. Grupa coachingowa jest tworzona przez około 10 -12 uczestników. Każde spotkanie trwa około 6-8 godzin.

Coaching ten może być zorganizowany dla zespołów, rad pedagogicznych, liderów, grup roboczych, grup zawodowych. W coachingu grupowym uczestnicy pracują nad swoimi indywidualnymi wyzwaniami, a grupa pełni rolę wspierającą.

Uczestnikami coachingu mogą być:

  • dyrektorzy
  • nauczyciele
  • pracownicy samorządowi

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348