„Zielony bocian” – program twórczości dla małego dziecka

”ZIELONY BOCIAN”
– PROGRAM TWÓRCZOŚCI DLA MAŁEGO DZIECKA

Ilość godzin: 30 | Koszt szkolenia: 4500 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztaty przeznaczone są dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym, którym zależy na wspieraniu i rozwijaniu aktywności twórczej dziecka.

Zakres warsztatu:

Wiedza o procesie twórczym dzieci młodszych

  • Warunki i możliwości rozwijania aktywności twórczej dzieci młodszych.
  • Rola osób dorosłych w rozwijaniu twórczej aktywności dzieci młodszych.
  • Ćwiczenia rozwijające potencjał twórczy.
  • Ćwiczenia zdolności do improwizacji, pewności siebie, fascynacji, koncentracji, spontaniczności, czerpania radości z tworzenia.
  • Twórcza ekspresja ruchowa.
  • Twórcza ekspresja plastyczna.
  • Prezentacja autorskich scenariuszy.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348