,,Witaj młodszy czwartoklasisto!” – ,,Za progiem edukacji wczesnoszkolnej”

,,WITAJ MŁODSZY CZWARTOKLASISTO!”
– ,,ZA PROGIEM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”

Ilość godzin: 16 | Koszt szkolenia: 2400 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

nauczyciele klas IV – VI

Ramowy program:

  • Jak myśli dziecko, zanim zacznie myśleć jak dorosły?
  • Jakie czynniki wpływają na rozwój dziecka?
  • Jak dzieci rozwiązują problemy?
  • W jaki sposób dziecko się uczy?
  • Jakie metody i formy pracy z uczniem najlepiej sprzyjają procesowi uczenia się?

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348