Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz wybrane metody pracy

WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE
ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
ORAZ WYBRANE METODY PRACY

Ilość godzin: 16 | Koszt szkolenia: 2400 zł | Grupa: 18 osób

Cel:

przekazanie teoretycznych i praktycznych podstaw metody.

Odbiorcy:

  • nauczyciele,
  • pedagodzy,
  • psycholodzy,
  • terapeuci i rodzice, którzy chcą wspierać rozwój i edukację dzieci.

Bloki tematyczne:

  • Definicja wczesnej interwencji.
  • Cele wczesnej interwencji.
  • Zespół terapeutyczny we wczesnej interwencji.
  • Efekty realizowania programu wczesnej interwencji.
  • Wybrane metody kinezyterapeutyczne.
  • Wybrane metody terapeutyczne i edukacyjne.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348