Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem mediacji i negocjacji

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE
Z UWZGLĘDNIENIEM MEDIACJI I NEGOCJACJI

Ilość godzin: 24 | Koszt szkolenia: 3600 zł | Grupa: 18 osób

Cel warsztatu:

wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im lepiej i skuteczniej radzić sobie w sytuacjach trudnych konfliktowych, a także wypracować strategię współpracy ze wszystkimi podmiotami szkoły.

Zakres warsztatu:

  • Podstawowe umiejętności komunikacyjne niezbędne w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych.
  • Pojęcie i przyczyny konfliktu, jego dynamikę i sposoby radzenia sobie z konfliktem, rodzaje konfliktów.
  • Style i strategie stosowane w rozwiązywaniu konfliktów.
  • Zasady prowadzenia mediacji i negocjacji, procedury i techniki negocjacyjne.
  • Sposoby radzenia sobie z presji i manipulacji w mediacjach i negocjacjach.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348