Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim

PROWADZENIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO –
WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
UPOŚLEDZONYMI W STOPNIU GŁĘBOKIM

Ilość godzin: 25 | Koszt szkolenia: 3750 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim oraz z zaburzeniami sprzężonymi.

Umiejętności:

  • Podstawy prawne organizacji pracy rewalidacyjnej z głęboko upośledzonymi umysłowo.
  • Dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka głęboko upośledzonego umysłowo.
  • Zaprogramowanie pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym umysłowo.
  • Metody i formy pracy, które można stosować w terapii głęboko upośledzonych umysłowo.
  • Jak radzić sobie ze specyficznymi zaburzeniami występującymi u dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej umysłowo (stereotyp, sensoryzmy, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nietypowe, agresja i autoagresja).

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348