Narkotyki – ABC wiedzy, świadomego działania i profesjonalnego organizowania profilaktyki

NARKOTYKI – ABC WIEDZY,
ŚWIADOMEGO DZIAŁANIA I PROFESJONALNEGO
ORGANIZOWANIA PROFILAKTYKI

Ilość godzin: 24 | Koszt szkolenia: 3600 zł | Grupa: 18 osób

Osoby prowadzące:

szkolenie prowadzą licencjonowani trenerzy terapii uzależnień, trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeuci, współpracownicy Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu.

Odbiorcy:

warsztat przeznaczony dla nauczycieli, pedagogów, pracowników służb publicznych, którzy chcą zdobyć podstawowe informacje na temat narkotyków, oraz pragną nabyć umiejętności pracy w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zakres warsztatu:

  • Abc wiedzy na temat poszczególnych narkotyków: (charakterystyka poszczególnych grup, podział, działanie, wygląd).
  • Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
  • Próby odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego młodzi ludzie biorą narkotyki?”
  • Mity ze świata narkotyków.
  • Jak rozmawiać o narkotykach?
  • Organizowanie i realizacja profilaktyki uzależnień w szkole;
  • Konkretne propozycje zajęć, tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży w różnym wieku (od nauczania zintegrowanego do liceum).
  • Sygnały ostrzegawcze: Jak rozpoznać? Jak pomóc? Testy wykrywające obecność narkotyków.
  • Jak zorganizować pracę z rodzicami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom ich dzieci.

Wypracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami prowadzonych metodami aktywnymi.

Umiejętności:

po szkoleniu uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat narkotyków, będzie potrafił skonstruować scenariusz i poprowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków z uczniami i rodzicami.

Czas trwania kursu:

szkolenie prowadzone jest w cyklu trzydniowym.

Zasięg i historia:

szkolenie prowadzone jest od 2001 roku, zdobyło wysokie notowania wśród uczestników.

Materiały:

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały edukacyjne w formie teczki szkoleniowej oraz opracowane komputerowo materiały wypracowane na szkoleniu.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348