Metody pracy z dzieckiem z autyzmem w Przedszkolu i szkole podstawowej

METODY PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM
W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ

Ilość godzin: 10 | Koszt szkolenia: 1500 zł | Grupa: 18 osób

Ramowy program:

  1. Pojęcie autyzmu. Zespół Aspergera.
  2. Współczesne metody pracy z dziećmi z autyzmem w placówkach oświatowych. Regulacje prawne.
  3. Przykłady ćwiczeń logopedycznych, terapeutycznych, relaksacyjnych i innych.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348