Integracja sensoryczna jako aktywna forma pracy z dziećmi i z różnymi wyzwaniami rozwojowymi

INTEGRACJA SENSORYCZNA
JAKO AKTYWNA FORMA PRACY Z DZIEĆMI
Z RÓŻNYMI WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI

Ilość godzin: 16 | Koszt szkolenia: 2400 zł | Grupa: 18 osób

Cel:

przekazanie teoretycznych i praktycznych podstaw metody SL.

Odbiorcy:

  • nauczyciele,
  • pedagodzy,
  • psycholodzy,
  • rehabilitanci,
  • terapeuci i rodzice, którzy chcą wspierać rozwój i edukację dzieci.

Zakres warsztatu:

  • Definicja i cele metody SL.
  • Fizjologiczne podstawy SL.
  • Zastosowanie integracji sensorycznej u osób z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348