Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole

DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH
EDUKACYJNYCH W SZKOLE

Ilość godzin: 30 | Koszt szkolenia: 4500 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

warsztat przeznaczony dla nauczycieli i wychowawców, którzy chcą poszerzyć wiedzę i wspierać w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Zakres warsztatu:

Charakterystyka i wiadomości w funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi, dziecko autystyczne, dziecko upośledzone umysłowo, dziecko przewlekle chore, dziecko z zespołem Downa itp.

Metody pracy:

  • Wspomaganie rozwoju dzieci.
  • Projektowanie kart obserwacji i indywidualnych programów dla dziecka.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348