„Akademia dobrych manier – jak uczyć dzieci dobrych manier?”

„AKADEMIA DOBRYCH MANIER
– JAK UCZYĆ DZIECI DOBRYCH MANIER?”

Ilość godzin: 10 | Koszt szkolenia: 1500 zł | Grupa: 12-16 osób

Odbiorcy:

Nauczyciele.

Cele:

  1. Wychowanie cywilizowanego i kulturalnego człowieka.
  2. Wyposażenie ucznia w wiedzę na temat kulturalnego zachowania się w rożnych sytuacjach.
  3. Wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem.
  4. Przekonanie, że kultura zdobi i ułatwia życie.
  5. Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.

OBSZARY:

  • nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,
  • wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
  • form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w szkole, w rodzinie, na przyjęciach),
  • komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
  • zachowania się w szczególnych sytuacjach.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348