ABC pracy w placówce wsparcia dziennego (świetlicy profilaktycznej, środowiskowej i socjoterapeutycznej)

ABC PRACY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
(ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNEJ,
ŚRODOWISKOWEJ I SOCJOTERAPEUTYCZNEJ)

Ilość godzin: 40 | Koszt szkolenia: 6000 zł | Grupa: 18 osób

Odbiorcy:

pracownicy świetlic profilaktycznych, socjoterapeutycznych pracownicy socjalni, studenci, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i inne osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę z grupą dziecięcą lub młodzieżową. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy którzy chcą założyć placówkę wsparcia dziennego.

Bloki tematyczne:

  • Podstawy prawne organizacji placówki.
  • Organy działające w placówce i sposoby powoływania, działania, dokumentowania pracy.
  • Podstawowe dokumenty, sposoby ich konstruowania (plany pracy, karty pobytu, programy specjalistyczne, karty postępów w pracy z wychowankiem.
  • Konstruowanie planów pracy indywidualnych dla dziecka.
  • Diagnozowanie wychowanków.
  • Współpraca z rodziną.
  • 100 pomysłów i metod stosowanych w pracy z wychowankami (socjoterapia, attrepia, bajka, gry i zabawy…).
  • Współpraca z samorządami i instytucjami wspomagającymi.
  • Tworzenie wizerunku placówki, sposoby promocji.

 

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok.

Kontakt: Danuta Daszkiewicz kom. 606 465 124

Małgorzata Wojnowska kom. 606 989 348